Words, that begin with "р"

раб noun
çora
Modified: 04.11.2020
рабовладелец noun
qul saibi
Modified: 04.11.2020
рабовладельческий adjective
qul saibi
Modified: 04.11.2020
работа noun
emek
Modified: 04.11.2020
работа заведующего noun
müdirlik
Modified: 04.11.2020
работа председателя noun
reislik
Modified: 04.11.2020
работать verb
açıq olmaq
Modified: 04.11.2020
работник noun
hadim
Modified: 04.11.2020
работник просвещения noun
maarifçi
Modified: 04.11.2020
работники noun
hadimler
Modified: 04.11.2020
работящий adjective
çalışqır
Modified: 04.11.2020
рабочий noun
işçi
Modified: 04.11.2020
рабство noun
esirlik
Modified: 04.11.2020
рабыня noun
cariye
Modified: 04.11.2020
раввин noun
haham
Modified: 04.11.2020
равенство noun
musaviylik
Modified: 04.11.2020
равнение noun
hizağa kelüv
Modified: 04.11.2020
равнина noun
qır
Modified: 04.11.2020
равно adverb
musaviy
Modified: 04.11.2020
равновесие noun
muvazene
Modified: 04.11.2020
равновесомая noun
teraze kelüv
Modified: 04.11.2020
равнодушие noun
lâqaydlıq
Modified: 04.11.2020
равнодушно adverb
lâqayt
Modified: 04.11.2020
равнодушный adjective
avesi yoq
Modified: 04.11.2020
равное количество noun
misil
Modified: 04.11.2020