Words, that begin with "q"

qaraçıq noun
головня
Modified: 04.11.2020
qarağaç noun
вяз
Modified: 04.11.2020
qararına kelmek verb
найти
Modified: 04.11.2020
qararından artqaç almaq verb
перебирать
Modified: 04.11.2020
qararından ziyade almaq verb
перебирать
Modified: 04.11.2020
qararından ziyade qaynatmaq verb
переваривать
Modified: 04.11.2020
qararınen yapılğan adjective
рассчитанный
Modified: 04.11.2020
qararınen yasalğan adjective
рассчитанный
Modified: 04.11.2020
qararıp ketmek verb
почернеть
Modified: 04.11.2020
qarasaban noun
вспаханное поле
Modified: 04.11.2020
qarasinap noun
сорт яблок
Modified: 04.11.2020
qaraşmaq verb
переглядываться
Modified: 04.11.2020
qaratiken noun
дурман
Modified: 04.11.2020
qaravlamaq verb
высматривать
Modified: 04.11.2020
qaravul noun
надсмотрщик
Modified: 04.11.2020
qaravullamaq verb
караулить
Modified: 04.11.2020
qaravullar noun
охрана
Modified: 04.11.2020
qaravullıq etmek verb
сторожить
Modified: 04.11.2020
qaray noun
караим
Modified: 04.11.2020
qaray adjective
караимский
Modified: 04.11.2020
qardan adjective
сделанный из снега
Modified: 04.11.2020
qardaş noun
брат
Modified: 04.11.2020
qardaş adjective
братский
Modified: 04.11.2020
qardaş kibi noun
побратим
Modified: 04.11.2020
qardaşlarca adverb
по-братски
Modified: 04.11.2020